Realizacja podstawy programowej | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 23 i 24 marca pracujemy na dotychczasowych zasadach. Do wtorku uczniowie otrzymają kody  do platformy edukacyjnej epodręczniki.pl za pomocą której będzie realizowane nauczanie oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy i sposobów oceniania.

Kazimiera Snopkowska