Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie |  Rekrutacja

Rekrutacja

Informacja o terminie i zasadach rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

 

  Terminy składania dokumentów do klasy pierwszej:

1 – 29 marca:  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

03 – 05 kwietnia: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

08 – 12 kwietnia: ogłoszenie wyników naboru (listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

15 – 19 kwietnia: potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły

Do 30 kwietnia: opublikowanie listy dzieci przyjętych.

 

Od 6 maja do 21 czerwca: rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

28 czerwca: opublikowanie listy przyjętych.

 

Informacje dotyczące szkoły można uzyskać na stronie internetowej:  www.sp.lowczow.pl

Zgłoszenia dla dzieci z obwodu (tj. Łowczów, Buchcice) oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce Dokumenty).

 

Kazimiera Snopkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łowczowie

 


Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie
Skip to content