Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Kangur matematyczny

10 kwietnia 2021 | Aktualności

W tym roku bierzemy udział w jubileuszowym 30. Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY 2021.

Organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.

Konkurs ma na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania  zadań w formie testu.

W Konkursie weźmie udział 26 uczniów naszej szkoły w następujących kategoriach:

Żaczek – kl. 2 – 9 uczniów,
Maluch – kl. 3 i 4 – 6 uczniów,
Beniamin – kl. 5 i 6 – 2 uczniów,
Kadet – kl. 7 i 8 – 9 uczniów

Joanna Łaś

Na podstawie rozporządzenia o organizacji roku szkolnego ustalam  środę (7.04)  dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zajęć online). Zamknięcie przedszkoli powoduje, że warunki nauki zdalnej starszych uczniów stały się trudniejsze. W związku z powyższym wprowadzam dodatkowy dzień wolny, zajęcia online rozpoczną się od czwartku (pełny tydzień dydaktyczny w okresie świątecznym). W środę szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze dla uczniów wymagających opieki,  zgłoszonych do wychowawców.  

Kazimiera Snopkowska

Uczennica kl. 8 Lena Mróz zajęła V miejsce w MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW W SZACHACH w Szklarskiej Porębie.

Dyplom

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Joanna Łaś

Uczniowie naszej szkoły przekazują świąteczne życzenia !!!                                                                                Czytaj dalej »

W tym roku szkolnym w gminnym etapie konkursu naszą szkołę reprezentowali: Marcel Ciupek z klasy 2 oraz Natalia Jasnosz z klasy 4. W kategorii klas 1-4 wyróżnienie zdobyła Natalia, gratulacje!

Krystyna Kruczek

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Prace konkursowe miały obrazować zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, bezpieczne zachowanie się na terenie obejścia a także czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom. Na konkurs wpłynęło 21 prac wykonanych różnymi technikami. Wszystkie prace zostały odesłane do OR KRUS w Tuchowie. Czekamy na wyniki konkursu !
Danuta Mączko
 

Czytaj dalej »

Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i wnioski o przyjęcie do przedszkola i oddziału zerowego zostały zakwalifikowane. Listy przyjętych dzieci zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń. Proszę rodziców o potwierdzenie woli uczęszczania do oddziałów do dnia 31 marca 2021 r. Dzieci, które w dniu 1.09 nie mają ukończone 2,5 roku oczekują na liście rezerwowej. Wg aktualnych przepisów sanitarnych, wszystkie miejsca w przedszkolu są zajęte.

Kazimiera Snopkowska

Przyszła do Nas Wiosna,
piękna i radosna.
Słońcem jasno świeci,
śmieje się do dzieci.

W radosnych humorach 23 marca Nasze Przedszkolaki zgodnie z tradycją pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Ubrana w piękną kolorową sukienkę ozdobioną kwiatami Marzanna niesiona przez dzieci wyruszyła z przedszkola do pobliskiej rzeki Biała (marzanna wykonana została z elementów biodegradalnych, aby nie powodować zanieczyszczeń środowiska). Zgromadzone wokół słomianej panny dzieci donośnymi okrzykami „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie żegnamy, wiosnę już witamy” pożegnały zimę i witały wiosnę. Przedszkolaki w wiosennych nastrojach i uśmiechem na twarzy wróciły do swoich codziennych zajęć pełne nadziei, iż nadchodzące  cieplejsze dni już wkrótce  pozwolą na ulubioną zabawę w przedszkolnym ogrodzie.

Wychowawcy przedszkola i kl. „0”

Czytaj dalej »

W dniu 15 marca otrzymałam symboliczny czek  gwarantujący  przyznanie środków w wysokości  23812,80 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla naszej szkoły. Środki zostały uzyskane w ramach konkursu grantowego  RPO województwa małopolskiego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.  Zakupione zostanie 8 laptopów z certyfikatem wytrzymałości wspomagających edukację zdalną, a w przyszłości wykorzystywanych w bieżącej pracy szkoły.

Kazimiera Snopkowska