Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie |  Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne SP Łowczów w roku szkolnym 2018/19

 • Kazimiera Snopkowska – Dyrektor Szkoły, matematyka
 • Ewa Wąsikowska – klasa „0”
 • Joanna Łempa – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
 • Jan Rąpała – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, logopedia, wychowawca klasy II
 • Janusz Poręba – wychowanie fizyczne, informatyka, szachy, wychowawca klasy IV
 • Krystyna Kruczek – język angielski, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy V
 • Joanna Łaś – matematyka, fizyka, technika, wychowawca klasy VI i VII
 • Renata Maurycy-Toczek – język polski, historia, wychowawca klasy VIII
 • Danuta Mączko – plastyka, przyroda
 • Bernadetta Żurowska – religia, biblioteka
 • Elżbieta Wrona – przyroda, chemia
 • Halina Piotrowska – geografia, język niemiecki
 • ks. Mariusz Urbański – religia
 • Anna Mikos – wychowanie do życia w rodzinie
 • Marek Marchwica – przyroda
 • Sylwia Wojtanowicz-Ryk – historia, wos, doradztwo zawodowe
 • Paweł Słowik – edukacja dla bezpieczeństwa