Zajęcia dla uczniów klas 1-3 | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. Zajęcia będą organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego ustalonego przez GIS. Proszę rodziców o zgłaszanie do poniedziałku (18.05) do wychowawców lub do dyrektora ( tel. 505 376 651) dzieci, którym należy zapewnić opiekę na terenie szkoły. Jest to konieczne do ustalenia organizacji zajęć zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna 

Kazimiera Snopkowska