Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty.  W dniu egzaminu uczniowie zgłaszają na godz. 8:30. Należy bezwzględnie przestrzegać  zasad bezpieczeństwa zawartych w wytycznych epidemiologicznych (odległość co najmniej 1,5 m,  zakryte usta i nos).

WYTYCZNE  CKE,GIS i MEN – _Przeprowadzanie_egzaminów  (wyciąg dla E8)

Procedura na wypadek zakażenia