Teatr Tańca w Tuchowie | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Dom Kultury w Tuchowie zaprasza chętne osoby do T E A T R U  T A Ń C A. Szczegóły i plakat w załączniku. 

plakat Teatr Tańca pdf (5)