Praca zdalna – zbieranie informacji | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

W celu właściwego zorganizowania pracy uczniom w czasie zawieszenia zajęć proszę o opinie od rodziców  dotyczące najkorzystniejszej formy pracy  przesyłane za pośrednictwem e-dziennika lub maila snopkowska.lowczow@gmail.com  Opinie będą  wykorzystane do opracowania optymalnej organizacji zajęć.

Kazimiera Snopkowska