Praca zdalna kl.4-8 od 26 października | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Zajęcia zdalne odbywać się będą zgodnie z rozkładem zajęć, poprzez Teamsa.  Wszyscy uczniowie zobowiązani są do punktualnego logowania się. Szczegółowe zasady zostaną przekazane przez dziennik. Braki sprzętowe lub organizacyjne należy zgłaszać poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym do dyrektora.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe, nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie  zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kazimiera Snopkowska