Konsultacje dla uczniów od 25 maja | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Od dnia 25 maja uczniowie klasy 8, a od 1 czerwca uczniowie wszystkich klas  mają możliwość  skorzystania z konsultacji indywidualnych na terenie szkoły. Konsultacje organizowane będą zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Konsultacje dla klasy 8 będą  odbywały  się w środy w godz. 8:30 do 12:00 ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Zgłoszenia na konsultacje należy dokonać  do dyrektora szkoły  do piątku  godz. 12:00 poprzez dziennik elektroniczny.  Poniżej  wytyczne MEN oraz szczegółowe procedury dotyczące organizacji konsultacji w naszej szkole. Proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się.

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

ZASADY ORGANIZOWANIA KONSULTACJI W SZKOLE