Działalność przedszkola i szkoły od 25 maja -PROCEDURY | Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie

Od dnia 25 maja zostaje uruchomiona działalność Przedszkola i Szkoły w szczególnym rygorze sanitarnym.

Poniżej obowiązujące  PROCEDURY. 

Rodzic zgłaszający dziecko do przedszkola  wypełnia załączniki nr 1 i 2: Oświadczenie  rodziców i Deklarację rodzica. Rodzic zgłasza dziecko do przedszkola lub na zajęcia w szkole do godz. 12:00 poprzedniego dnia roboczego – do wychowawcy lub dyrektora.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – PP

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Załącznik Nr 1. Oświadczenie rodziców – przedszkole -COVID

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA – przedszkole

Procedura na wypadek zakażenia